Код:
<!--HTML-->
<style>
#sb::-webkit-scrollbar { width: 5px; } 
#sb::-webkit-scrollbar-track { background-color: #780e00; border-radius: 10px; } 
#sb::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: #0e1417; border-radius: 10px; }

.info1 { 
color: #c2c2f0; 
font-family: 'Century Gothic';
font-size: 20px;
font-weight: 600;
}

.info2 { 
color: #c2c2f0; 
font-family: 'palatino linotype';
font-size: 16px;
font-weight: 900;
}

td {
vertical-align: top;
}
</style>
<div style="width: 680px; height: 949px; background-image: url(http://i104.fastpic.ru/big/2018/0504/4e/_fabad74d21f2af9c627e0f087e24474e.png?noht=1); background-position: center;">
<div style="position: relative; opacity: 0.8; top: 450px; width: 680px; background: #18181a; height: auto;">
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><p align="middle"><font class="info1">M A L E</font></td>
<td><p align="middle"><font class="info1">F E M A L E</font></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div style="position: relative; opacity: 0.8; top: 440px; width: 680px; background: #483d63; height: auto;">
<table>
<tr>
<td><p align="middle"><p align="middle"><font class="info2">A B C D E F G H I J K L M</font></td>
<td><p align="middle"><p align="middle"><font class="info2">A B C D E F G H I J K L M</font></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="sb" style="position: relative; opacity: 0.8; top: 430px; width: 680px; height: 170px; background: #c2c2f0; overflow: auto; font-family: Snowstorm; font-size: 14px; color: #000000">
<p>
<table>
<tr>
<td><p align="middle"><b>Adam Jensen</b> [Deus Ex] — <a href="http://newdamnos.rusff.ru/profile.php?id=16">Гэбриэл Зорин</a><br>
<b>Haine Rammsteiner</b> [DOGS / arts by NanFe] — <a href="http://newdamnos.rusff.ru/profile.php?id=33">Орто Эйлор</a><br>
<b>Jacket</b> [Hotline Miami] — <a href="http://newdamnos.rusff.ru/profile.php?id=13">Ник Сайфер</a></td>
<td vertical-align: top><p align="middle"><b>Gaige / Mechromancer</b> [Borderlands] — <a href="http://newdamnos.rusff.ru/profile.php?id=6">Отвёртка</a><br>
<b>Meyanda</b> [Pathfinder Iron Gods] — <a href="http://newdamnos.rusff.ru/profile.php?id=30">Карина Аматэ</a></td>
</tr></table>
</div>
<div style="position: relative; opacity: 0.8; top: 430px; width: 680px; background: #483d63; height: auto;">
<table>
<tr>
<td><p align="middle"><p align="middle"><font class="info2">N O P Q R S T U V W X Y Z</font></td>
<td><p align="middle"><p align="middle"><font class="info2">N O P Q R S T U V W X Y Z</font></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="sb" style="position: relative; opacity: 0.8; top: 420px; width: 680px; height: 196px; background: #c2c2f0; overflow: auto; font-family: Snowstorm; font-size: 14px; color: #000000">
<p>
<table>
<tr>
<td><p align="middle"><b>Samuel Rodrigues</b> [Metal Gear Rising: Revengeance] — <a href="http://newdamnos.rusff.ru/profile.php?id=35">Санни Никельбэк</a></td>
<td vertical-align: top><p align="middle"><b>Naoto Fuyumine</b> [DOGS / arts by NanFe] — <a href="http://newdamnos.rusff.ru/profile.php?id=7">Саманта</a></td>
</tr></table>
</div>
</div>
</p>

↓  ш а б л о н   д л я   з а н е с е н и я   в   б а з у  ↓

Код:
<b>имя внешности</b> [название сеттинга или имя художника] — <a href="ссылка на профиль">ваше имя (как в профиле)</a>